Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem sprzedaży w serwisie internetowym www.punktinfo.pl są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 2. Sprzedawcą jest Forum Szkoleniowe Marcin Grzeszczak, z siedzibą w 05-820 Piastów, ul. Licealna 7, NIP 532-224-73-34, REGON 146193320.
 3. Wszelką korespondencję należy kierować na powyższy adres pocztowy, mailem na info@punktinfo.pl lub telefonicznie 602-59-98-09.

Akceptowane formy płatności

Akceptowanymi formami płatności są:

 • Płatności elektroniczne w systemie PayPal
 • Płatności elektroniczne w systemie Blik
 • Płatności elektroniczne w systemie imoje.

Treść ogłoszeń

 1. Przedmiotem sewisu punktinfo.pl są ogłoszenia dotyczące organizowanych wydarzeń kulturalnych, szkoleń, konferencji lub innych.
 2. Zabrania się zamieszczania w serwsie ogłoszeń:
  • erotycznych,
  • zawierającyh przemoc,
  • zawierających wylgaryzmy,
  • nawołujących do przemocy,
  • nawołujących do dyskryminacji,
  • dotyczących sprzedaży podczas prezentacji,
  • naruszających normy współżycia społecznego.
 3. Każde ogłoszenie, którego treść narusza regulamin, prawo lub nie jest zgodna z normami współżycia społecznego będzie usuwane z serwisu bez konieczności powiadamiania o tym ogłoszeniodawcy.

Ogłoszenia płatne – prawo do odstąpienia od umowy

 1. W przypadku treści cyfrowych prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje klientowi, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Warunkiem rozpoczęcia transakcji świadczenia dostępu do treści cyfrowych jest dobrowolne wyrażenie przez klienta zgody na rozpoczęcie świadczenia dostępu do treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jednocześnie klinet oświadcza, że został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Podstawa prawna
  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) 

Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje na adres e-mail: info@forumszkoleniowe.com.pl.
 2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji klient zostanie poinformowany mailem. Wiadomość mail zostanie wysłana na adres mailowy podany podczas składania zamówienia lub reklamacji.
 4. W przypadku uznania reklamacji klient zostanie poinformowany mailem. Wiadomość mail zostanie wysłana na adres mailowy podany podczas składania zamówienia lub reklamacji.
 5. W przypadku zaistnienia sporu związanego z nieuwzględnieniem reklamacji klientowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Lista instytucji do których może zgłosić się klient wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl.

Sprawy nieuregulowane w regulaminie

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną,
 • Ustawa o Prawach Konsumenta.